Om tjenesten

folionew_5
Tjenester/EHF

Amesto tilbyr gjennom Supplier Portal en samlet løsning for håndtering av elektronisk ordre, ordresvar og katalog.

Ved å registrere deg på supplierportal.no vil vårt team sette deg opp som bruker av tjenesten. Da får du også tilgang til innlevering av ESPD-skjema gratis, sånn at din virksomhet kan svare på forespørsler fra offentlig sektor som krever dette skjema for kvalifisering til konkurransen.

Du vil deretter motta brukernavn og passord fra vår supporttjeneste, og kan ta løsningen i bruk umiddelbart.

Vi støtter EHF, og gjør dermed våre kunder i stand til å samhandle elektronisk med offentlig sektor til en svært lav kostnad.

Registrer deg i dag!