En ordre er ikke lik en annen ordre

21
sep

ordrer

Hvordan få med alle variabler på en ordre? Det hender seg at det kommer informasjon knyttet til en ordre, hvor vi typisk ikke viser det i brukergrensesnittet i Supplier Portal. For eksempel hvis vi mottar «INCOTERMS DDP» for en ordres leveringsbetingelser, eller vi mottar logistikk parametere av type F-pakk, L-pakk og T-pakk på ordrelinjene, så er det ikke slik at vi ønsker å vise dette direkte i grensenittet.  Hvorfor? Først og fremst for å holde grensesnittet konsist og ryddig, og vise den mest essensielle av informasjonen i arbeidsflaten til brukeren.

Dog ønsker vi å være sikker på at all oversendt informasjon på orderen er tilgjengelig for brukeren. Dvs at alt vi mottar må kunne presenteres for brukeren. Vi tar derfor med alle mottatte data på pdf-versjonen av ordren som man også kan få vist i brukergrensesnittet. Da vet vi alle fall at all mottatt informasjon som er mottatt kan vises for brukeren.

På den måten oppnår vi både å være komplette på mottatte data, og samtidig vise det nødvendige data i brukergrensesnittet.