ESPD skjema er produksjonssatt

20
aug

ESPD innlevering støttes nå gratis for alle leverandører som ønsker å benytte Supplier Portal. I denne prisplan understøttes også eCertis oppslag som en del av ESPD-skjemaet, som gjør det lettere for leverandører å vite hvilken nasjonale dokumenter og krav som tilsvarer utenlandske dokumenter og krav. Registrerer du deg som leverandør på Supplier Portal får du denne tjenesten opp standard uten ekstra kostnad.

ESPD skjema utarbeides av oppdragsgiver, og sendes som del av konkurransegrunnlaget ut til tilbydere. Vår løsning gjør det mulig for deg som leverandør å fylle ut ESPD-skjemaet og sende det ifylte skjemaet tilbake til oppdragsgiver.