ESPD-skjema og tilbudsinnlevering på gang

16
feb

Supplier Portal er ferdig med utviklingsfase for å kunne levere tilbud med ESPD skjema, i tråd med krav fra offentlig sektor i Norge. I testfase valideres i disse dager at dette fungerer etter hensikten. Denne funksjonaliteten styrker Supplier Portal som en «one-stop-shop» for leverandører som samhandler med offentlig sektor, og ønsker en portal løsning for å håndtere dette.

Per i dag kan Supplier Portal motta ordrer, gi ordresvar og sørge for katalogopplastning. Når nå tilbudsinnlevering kommer på plass, vil løsningen dekke hele verdikjeden fra en leverandør gir tilbud til kunden til leverandøren mottar ordrer fra kunden.

Løsningen for tilbudsinnlevering er planlagt lansert i løpet av andre kvartal.