Validering av enkeltfelter utover EHF-standard

5
sep

Hvordan validere spesifikke felter for en kunde eller en leverandør? Supplier Portal møter på av og til på behovet for validering mot en spesifikk kjøper eller en spesifikk leverandør. Det vil si at det krav om spesifikk utfylling av et felt som gjelder en gitt leverandør eller kjøper.

Supplier Portal kan sette logikk for hver enkelt forretningsrelasjon, sånn at kjøpere/leverandører som krever en spesifikk validering kan få oppfylt dette. Inntil videre setter disse reglene av vår support, sånn at ønsker om spesifikk validering blir ivaretatt. Ved oppsett av nye forretningsrelasjoner i Supplier Portal må dette varsles, og så tar vår support jobben med oppsettet.

Eksempler på dette kan være spesifikk utfylling av felter for logistikk, slik som L-pakk, F-pakk og T-pakk. Eller det kan være at enkelte felter krever en viss oppbygging, for eksempel at deres referanse alltid skal være 3 alfanumeriske felter + 5 numeriske. Ved å sette dette ned på 1:1 relasjonen mellom kjøper og selger gir Supplier Portal den fleksibilitet som markedet krever.