Validering av meldinger 1:1?

31
okt

Validering av meldinger er viktig både på kjøper og leverandørsiden. Supplier Portal tilbyr naturlig nok validering, og det mest vanlige er å sikre validering i henhold til katalogmaler og et EHF-innhold.

For å imøtekomme validering utover standard validering, tilbyr Supplier Portal validering både sett fra kjøper og fra leverandør. For eksempel kan dette være et helt konkret feltinnhold som en kjøper krever, og som alle som transporterer meldinger til aktuell kjøper må overholde.

Amesto Supplier Portal støtter denne byggingen av logikk, og selv det laveste nivå av validering støttes: Kommunikasjon mellom en gitt leverandør og en gitt kjøper kan settes opp som regler i løsningen! Supplier Portal ser dette som et regelbibliotek som blir større basert på de behov som finnes i markedet.